Cách chọn biến tần phù hợp với tải thực tế

cách chọn biến tần
 Việc lựa chọn biến tần phù hợp từng loại tải là một việc rất quan trọng, nó sẽ tiết kiệm chi phí đầu tư cũng như độ bền cho thiết bị. Bước quan trọng nhất là phải xác định được loại tải của máy móc hiện hữu: Tải nhẹ, Tải nặng hay tải thông thường và Chế độ vận hành: Ngắn hạn hay dài
Continue Reading →